Zateplení stropu nad nevytápěným prostorem

V místnostech nad nevytápěnou garáží, suterénem nebo sklepem pociťují obyvatelé často chlad od podlahy. Podstata řešení tohoto problému spočívá v minimalizaci průniku tepla podlahou dolů do studených prostor , tedy v zateplení stropu pod vytápěnou místností. V článku se zaměříme tepelnou izolaci . Zateplení stropu nad nevytápěným prostorem.

Ložnice nad nevytápěnou garáží, obývací pokoj nad sklepem, nebo kuchyň nad průjezdem do bytového domu, tam všude je nutné strop tepelně izolovat.

Minimální tloušťky izolace se pohybují kolem 1mm. Pokud nemáme izolaci zabudovanou přímo ve stropu, můžeme . Dotaz: Chystám se zateplit prostor mezi nevytápěným sklepem a bytem v přízemí. Z předchozích Vašich odpovědí jsem se dočetl, že doporučujete EPS polystyren tl.

Chci použít 1mm polystyren aplikovaný ze sklepa. Napište si o cenovou nabídku ZDARMA! Máte ve svém domě nevytápěné půdní prostory ?

V rekonstruovaném let starém domě jsem před lety provedl sádrokartonové podhledy v přízemí, v 1. Stávající strop nad zateplením bude trvale chladnější, teploty zde budou i pod 0°C, takže zde bude docházet ke kondenzaci vodní páry, pokud se tam dostane. Dobrý den, uvažuji o zateplení stropu nad obytným prostorem a nevytápěnou půdou. Prosím o informaci ohledně jednotlivých vrstev izolace tak aby v budoucnu mohla vzniknout pochozí podlaha na půdě.

Jednou z možností je umístění izolace do podhledu pod stropem. Druhá a častější metoda pro vnitřní zateplení stropu je nalepením izolantu kontaktním způsobem na dostatečně rovinný a únosný podklad. Výběr z těchto možností závisí na budoucích požadavcích na užívání prostoru nad či pod řešenou konstrukcí. Ohledně zateplování stropu tu už bylo řečeno hodně.

Akorát jsem nikde nenarazil na variantu, kdy se zatepluje podlaha obytného prostoru , který je nad nezatepleným, nevytápěným průjezdem. Strop je tvořen trámy 20xv rozestupu 1m. Stropní konstrukcí může unikat opravdu hodně tepla, zejména pokud se jedná o stropní konstrukci, která není zateplená, a nad kterou je nevytápěný prostor , tedy nevytápěná půda, proto je třeba řešit zateplení stropu. Dnešní trend nízkonákladových staveb, což jsou velmi často i módní bungalovy a stavby . Mám na mysli to, kdy po vyčištění mezitrámových prostorů k zateplení je potřeba zabezpečit prostory proti páře, která uniká ven z domu.

Pokud dáme “ parozábrannou“ folii nad trámy, můžou tyto trámy být časem poškozeny? Další způsob, který jsem měl na mysli, je ten, kdy by se zespodu na strop připevnila izolační vrstva, . V případě podlahy nad nevytápěným prostorem (terénem, sklepem, garáží apod.) je nezbytné navrhnout účinnou tepelnou izolaci, například z pěnového polystyrenu.

Hlavní výhodou EPS v podlahách je možnost provedení izolace tl. Z hlediska provádění je vhodnější použít EPS desku až . Dobrý den, lepší součinitel tepelné vodivosti mají o něco OSB desky, ale jelikož se jedná o strop sklepa, nad kterým se nachází vytápěný prostor a vy. Je z difúzního hlediska úplně něco jiného zateplovat strop nebo střechu vytápěného prostoru a strop nevytápěného sklepa pod vytápěným prostorem. Proto zateplení Vašeho stropu je věc zbytečná a jsou to vyhozené peníze.

Jiná situace by byla, kdyby nad stropem byla nevytápěná půda. Co se týká zateplení těch kastlíků, tak tam se musí povést nějaké parotěsné a vzduchotěsné opatření, aby se vodní pára z vnitřního prostoru nedostala do toho . Uvažuji o dvouch variantách: 1) o tom, že bych nechal 20cm prostor mezi trámy vyfoukat izolací a dál už nic nedával. Nehrozí v tomto případě kondenzace vody na trámech? Výběr vhodné izolace je pouze prvním z kroků úspěšného zateplení domu.

Jak ale tepelnou izolaci správně aplikovat? Podívejte se, jak postupovat při zateplování obvodových stěn, stropu , sklepa nebo jak izolovat podkroví. Mezi oběma vrstvami prken je zateplení – staré plevy, jak se to dřív dělalo.

Po stropem i nad stropem jsou obytne mistnosti? Zdravím, celou konstrukci mezi vytápěným a nevytápěným prostorem je potřeba řešit jako celek, aby dobře tepelně izolovala, nedocházelo v ní ke kondenzaci a měla taky nějaké akustické. Nebo zda je možné provést zateplení z vnitřní strany – polystyren nebo min.

Je ale lépe zajistit pojistnou izolaci v rovině střechy a nad izolaci na podlaze už žádnou folii nedávat.