Záchytný systém na střeše norma

Střecha musí být dle čl. Tato norma významně určuje povinnosti projektanta i realizátora střechy v oblasti bezpečnosti práce při údržbě střechy a zařízení na ní umístěných. U nepochozích střech , kde vodotěsnící vrstva neumožňuje bez rizika poškození kontrolu, údržbu nebo obsluhu konstrukcí a zařízení umísťovaných na střeše není vhodně zajištěna bezpečnost lidí pohybujících se po střeše – viz čl.

Instalovaný záchytný systém není dodán včetně . V případech, kdy je jiný výrobce a jiná montážní firma, již certifikát dle příslušné normy být musí.

Top Safe je specialista na záchytný systém střech pro bezpečnou práci na plochých střechách. Vyberte si z široké nabídky. Bezpečnost osob, které se pohybují na střechách , se zajišťuje pomocí záchytných systémů a je předepsána v normách i zákonech.

Zajištěn by měl být každý volný okraj střechy , který se nachází ve výšce větší než m nad . V první řadě to udává norma EN 795. V řadě druhé se na střechách nachází rizikové zóny, ve kterých se osoby nesmějí pohybovat nezajištěné. Jedná se především o okraje střechy , světlíky a jiné prostupy, kde hrozí pád.

Je jedním z největších dodavatelů tohoto systému v Evropě.

Ve svém závodě má špičkově vybavené školící centrum se simulací všech typů střech. V současné době firma dodává záchytný systém do celé Evropské unie. Montáž systému pro zachycení pádu z výšky se řídí Evropskou normou EN 795. Záchytné systémy – horizontální a vertikální.

Trvale osazená nebo přenosná záchranná vedení, sloužící k zajištění dvou a více osob proti pádu z výšky nebo do hloubky. Typické použití: zajištění jeřábových drah, pochůzích a revizních lávek, zajištní střech a střešních konstrukcí, balkonů, fasá . Potřebujete na střeše vaší výrobní haly nebo firmy vytvořit důkladné záchytné systémy , které budou usnadňovat údržbu střechy a zajistí maximální. Firma se stále věnuje aktuálním bezpečnostním trendům od EU tak, aby nabízené systémy za všech okolností splňovaly předepsané bezpečnostní normy. Systémy proti pádu osob ve stavebnictví i průmyslové výrobě patří mezi priority v bezpečnosti a ochrany před pádem.

Sledujeme aktuální trendy v oblasti bezpečnosti a dokážeme Vám navrhnout ideální řešení v souladu s mezinárodními normami a předpisy. Naším klientům nabízíme vždy ideální řešení na míru, ať už se . Revize záchytných systémů střech. Práce ve výškách a nad volnou hloubkou patří k nejrizikovějším činnostem ve stavebnictví. Pracovník je ohrožen pádem z výšky, propadem, sesunutím i pádem do hloubky.

Proto se vyrábějí záchytné systémy , které je před těmito riziky ochrání. Předpisy a normy ČSN EN .

Samotná montáž systému pro zachycení pádu z výšky se řídí Evropskou normou EN 795. Proto součástí každé stavby je vypracování záchytného a zádržného systému. Společnost Protocol CZ spol. Pak je ta správná chvíle obrátit se na naši firmu.

Spolupracujeme totiž se světově uznávaným výrobcem střešních záchytných systémů , italskou společnostní . Náš záchytný systém na střeše je určen nejen pro ochranu proti pádu při provádění prací ve . Instaluje se na střechách budov, kde je vyžadován pravidelný přístup pracovníků, bez ohledu na to, jak často k němu . Horizontální záchytný systém „HOZAS“.