Transferove ceny

Za transferové ceny se považují ceny uplatňované u transakcí mezi dvěma ekonomicky či personálně spojenými subjekty. Tyto ceny by na základě požadavků českých daňových zákonů měly být stanoveny v obvyklé výši, tj. Mezi typické příklady transakcí v . Transferové ceny , tedy ceny uzavírané mezi společnostmi navzájem propojenými (tzv. spřízněné subjekty), patří již několik let k ústředním tématům českého i mezinárodního daňového práva. Spřízněné subjekty totiž mohou ve vzájemných transakcích upravovat ceny tak, aby zdanitelné zisky plynuly do zemí s nižší mírou .

May Cena obvyklá je oblíbené téma poslední doby při kontrolách prováděných u daňových poplatníků finančními úřady. Daňová správa si stále více uvědomuje, že neoprávněně vysokými fakturacemi za zboží či služby může docházet k přelévání zisku mezi společnostmi a především pak přelévání zisků do . Při realizaci mezinárodní cenové strategie může podnik sledovat i jiné cíle, než je umístění zboží nebo služeb na zahraničním trhu. S tímto případem se můžeme setkat u obchodních transakcí, realizovaných mezi tzv.

Rozumíme jimi podniky, které jsou . V procesu celosvětové globalizace dochází k vytváření nadnárodních společností, které rozmisťují své výrobní a obchodní aktivity do různých států světa. May Transferové ceny jsou ceny uplatňované mezi spojenými osobami v běžných obchodních transakcích, jako je nákup a prodej zboží, poskytování všech možných služeb, a v řadě dalších situací.

U transakcí uskutečněných spřízněnými osobami musí být respektován takzvaný princip tržního odstupu, což . Sep Transferové ceny sú ceny, za ktoré zahraničné závislé osoby uskutočňujú vzájomné transakcie. Ak nezodpovedajú princípu nezávislého vzťahu, musí sa vykonávať úprava základu dane. Cizí lidé, cizí firmy mezi sebou účtují ceny , které můžeme nazvat „obvyklými“. Pokud se do těchto obchodů připlete nějaký vztah (např. příbuzenský), je tendence cenu „upravit“ za účelem nějaké výhody, např. V praxi se nejčastěji jedná o prodej zboží v rámci koncernu, úroky z půjček od spojených osob, o IT . Daňové plánování, Offshore, Onshore.

Nadnárodní společnosti, operace se sdruženými osobami, převádění zisků mezi společnostmi, mezinárodní zdaňování. Zde všude se může uplatnit institut takzvaných převodních (transferových) cen. Co je cena tržní, obvyklá nebo transferová?

Jun Pokud pracujete v nadnárodním podniku není pro vás nejspíš termín transferové ceny (používá se i označení převodní ceny) ničím novým. Obchodní vztahy mezi nadnárodními společnostmi ale nejsou jednoduchou záležitostí a orientace v daňových normách pro obchodování mezi spojenými osobami je . Problematika transferových cen je velmi složitá a jejich nesprávné ošetření může výrazně zvýšit daňové zatížení. Proto je důležité, aby Váš podnik měl správně navrženou strategii pro transferové ceny.

Cílem semináře je prezentace a jasná definice tvorby transferových cen.

Budeme se věnovat transakcím mezi spřízněnými . Společnosti se skupinovou strukturou stále častěji čelí daňovým kontrolám zaměřených na transferové neboli převodní ceny , jejichž cílem je prověřit, zda transakce realizované v rámci skupiny splňují atributy nezávislého obchodního vztahu. Každá společnost musí umět prokázat aplikovanou strategii transferového . Transferové ceny , teda ceny, za ktoré sa predávajú produkty a služby medzi spriaznenými osobami, sú pre nadnárodné spoločnosti jedným zo zásadných problémov, ktorému tieto spoločnosti čelia. Práve efektívne riešenie transferových cien, ako napríklad reštrukturalizácia, optimalizácia cenovej politiky alebo . Transferové ceny se dotýkají všech společností, které jsou kapitálově či jinak spojené se zahraničním nebo tuzemským subjektem či skupinou podniků (je potřeba zdůraznit, že nejen členů velkých nadnárodních korporací, ale i např. českého s.r.o. vlastněného jednou českou FO) a zároveň mezi nimi probíhají transakce . Za transferové nebo-li převodní ceny jsou považovány ceny, které jsou sjednány mezi dvěma spojenými subjekty. Definice pojmů transferové ceny i spojené subjekty jsou dány zákonem č. Jste součástí nadnárodní skupiny podniků?

Máte v zahraničí dceřinou společnost nebo organizační složku? Vysvětlíme, jak správně transferové ceny nastavit, jak k nim správně zpracovat dokumentaci a jak převodní ceny obhájit při daňové kontrole ve vaší skupině. Na semináři získáte praktické znalosti a zkušenosti problematiky transferových cen, které vám pomohou s minimálními náklady efektivně nastavit transak. Význam transferových cen je dokládán modelovými i reálnými příklady a související judikaturou Nejvyššího správního soudu.

Klíčová slova: transferové ceny , převodní ceny, audit, finanční účetnictví, daně, . Obecně se transferovou cenou rozumí cena, která je zrealizovaná za služby, zboží, nehmotný majetek apod. Tedy jde o cenu, která může být stanovená jinak, než na základě .