Tloušťka tepelné izolace ploché střechy

V nové skladbě střechy pak tato hydroizolace převezme funkci parotěsné zábrany na vnitřní straně tepelné izolace. Po opravě stávající hydroizolace se provede případné přespádování střechy tak, aby srážková voda odtékala směrem k odpadu. Na takto připravenou plochu se položí tepelná izolace. Její tloušťka musí být . Následující tloušťky jsou založeny na orientačních výpočtech.

Nechte si spočítat přesné hodnoty pro Vaši konkrétní stavbu.

Popište nám ve formuláři podrobně svou konstrukci a my Vám zašleme přesné hodnoty. A) Plochá střecha energeticky mimořádně úsporná. Tepelné izolace z kamenné minerální vlny Knauf Insulation umožňují vytvořit zateplení ploché střechy přesně podle požadavku na kon- krétní střešní. Dominantně se využívají zejména jeho výborné tepelně technické vlastnosti a pevnost v tlaku.

Kalkulačka zateplení Vám pomůže vybrat druh izolace a navíc Vám i poradí, kolik izolace je nutné použít. Stačí jen vybrat, jakou konstrukci řešíte a jaké energetické úrovně chcete dosáhnout. Nezáleží na tom, řešíte-li minimální rekonstrukci, zateplení se státní dotací, nebo třeba nový dům v multikomfortním standardu.

Zateplení šikmé střechy je osvědčeným způsobem jak nejenom zabránit únikům tepla během zimních měsíců, ale také způsob jak využít.

Ta uvádí pro jednotlivé konstrukce požadované a doporučené hodnoty tepelných odporů R. Při výpočtu síly tepelné izolace mezi krokvemi je nutné uvažovat nejen tepelný odpor samotné izolace, ale i skutečnost, že – plochy střechy tvoří dřevěné krokve, jejichž tepelná vodivost je přibližně čtyřikrát vyšší než u . Velmi důležitou součástí každé ploché střechy je tepelná izolace. Při rekonstrukci plochých střech starších bytových domů je téměř vždy potřebné stávající tepelnou. Nejčastější je vkládání tepelné izolace mezi krokve. K zateplení ploché střechy lze použít i stabilizované tepelně izolační desky z pěnového polystyrenu s označením například EPS 150S.

Jak na zateplení ploché střechy ? Současné nároky na izolační materiály vzrostly stejně jako požadavky na dimenzování tepelněizolačních vlastností plochých střech. Střechu s klasickým pořadím vrstev – viz obr. Tomuto požadavku by měly vyhovovat všechny tepelné izolace z minerální vlny dodávané na ploché střechy. Optimální tloušťka a způsob uložení . V případě ploché střechy je v poslední době často užívána varianta, kdy spádovou vrstvu tvoří vrstva z tepelněizolačních dílců.

Podívejte se, jak vybrat izolační materiál a jak postupovat při zateplování šikmé i ploché střechy. Izolace se nejčastěji volí podle ceny, kdy se dle dané konstrukce střechy vybere nejlevnější izolační materiál. Pokud máte ve svém domu obytné podkroví nebo nad hlavou vlastníte plochou střechu , bez tepelné izolace střechy to nejde.

Hlavním parametrem při výběru izolace je tloušťka a tepelně – izolační vlastnosti. U šikmých střech je zateplení jednodušší než u střech plochých a často je také méně nákladné. Na to je třeba při návrhu pamatovat, protože např.

Tato skutečnost zvyšuje nároky na potřebnou tloušťku izolace. Požadované a doporučené hodnoty součinitele prostupu tepla U. N pro budovy s převažující návrhovou teplotou θai = °C. Doporučené materiály pro ploché střechy. Tuhá dvouvrstvá deska z kamenné vlny určená pro izolaci ploché střechy. Tloušťka desky: – 2mm.

Základní část konstrukčního řešení ploché střechy tvoří optimálně navržená a vhodně zabudovaná tepelná izolace a její ochrana před vnějšími vlivy. Návrh typu a umístění parotěsné fólie ovlivní zejména možnou . Tepelný odpor a součinitel prostupu tepla – výpočtová metoda. Pokud je v konstrukci střechy zabudována vrstva s proměnnou tloušťkou tepelné izolace , tedy zkosená spádová vrstva k zajištění spádu, ovlivní to odpor konstrukce při prostupu tepla, který se mění po ploše konstrukce.