Střešní krovy

Provedení krovu závisí především na velikosti stavby, rozpětí, sklonu a tvaru střechy, účelu využití budovy a prostředí. Střešní konstrukce musí být dostatečně . Ze statického hlediska jsou u krovových konstrukcí charakteristické šikmé prvky ( krokve) namáhané tlakem a ohybem. Weiteres Bild melden Melde das anstößige Bild. Při větších sklonech krokví (např.

50° ÷ 60°) je zatížení od střešního pláště přenášeno převážně tlakem.

Při menších sklonech (např. okolo 30°) pak převažuje zatížení ohybem. Statický problém zde pak . Zde najdete důležité informace o krovech, o druzích krovů , výhody a nevýhody, popis základních vlastností dřeva, tesařské spoje, popis jednotlivých tesařských prvků. U krovu bez vrcholové vaznice může být délka krokví od střední vaznice k hřebeni pouze až m. Překročí-li se tato délka až do m, zpevní se každý pár krokví ve. Dřevěné střešní krovy – vazba střechy, soustavy vaznicové, vlašské, střech pilových a kružové. Souměrné plné střešní vazby krovu sedlového.

Na domech se šikmou střechou se setkáváme s krovy.

Jsou to většinou dřevěné nosné konstrukce, které nesou celou šikmou střechu. Přestože je to konstrukce osvědčená staletími, zvláště rekonstruované krovy trpí často závažnými problémy a nemocemi. Neváhejte se zasláním Vašeho požadavku, poptávky či objednávky ! Líná huba = holé neštěstí. V konstrukci dřevěného krovu krokvového nejsou použity středové ani vrcholové vaznice a tento typ krovu řadíme dle konstrukce do krokevní soustavy prosté. Krov krokvový – výpočet.

Každá střecha je tvořena nosnou konstrukcí a střešní krytinou, zároveň celému stavebnímu objektu poskytuje dokonalou ochranu před povětrnostními vlivy a zabraňuje úniku tepla. Pila v Kácově dokáže jako jedna z mála vyrobit vazbu až do délky m. K výrobě používáme výhradně smrkové dřevo z okolních lesů. Smrkové dřevo je považováno za nejvhodnější díky jeho dokonalým vlastnostem.

Firma DŘEVOARTIKL se zabývá výrobou krovů a střešních konstrukcí na zakázku pro tesařské a ostatní realizátorské firmy, případně pro koncového zákazníka s montáží svépomocí (viz. strojní opracování). Jedná se o výrobu přesných hotových dílů konstrukce pro finální sestavení celého krovu , bez nutnosti jednotlivé části . Shrnutí učiva – Nosné střešní konstrukce. Funkcí nosné střešní konstrukce je přenášet hmotnost střechy včetně zatížení, které na ni. Jedná se o klasické tesařské konstrukce z masivního dřeva (vazby), vyrobených na moderním obráběcím centru.

Konstrukce je po zaměření navrhována trojrozměrně, pomocí sofistikovaného software pro tesařské konstrukce.

Celý projekt je staticky posuzován a materiálově optimalizován, což vede mimojiné k úspoře . Chcete vyměnit střešní okna nebo postavit novou střechu? Obraťte se na Stavební obchodní společnost Maděrka, s. Postaráme se o Vaši střechu od montáže krovu , přes výběr střešní krytiny až po klempířské prvky. Máme za sebou stovky realizovaných projektů.

Ta musí obsahovat půdorysný výkres krovu a střechy, dále pak řezy krovu (nikoli řezy stavební), výkresy detailů (jsou-li) a minimálně výkres posledního úplného patra pod střešní částí. Na základě těchto podkladů je vytvořen 3D model skutečného krovu. Střecha je nejsvrchnější a tudíž nejvíce namáhaná část domu, která nás chrání proti rozmarům počasí. Obvykle se skládá z nosné konstrukce čili krovu , izolačních vrstev (hydroizolace, tepelné izolace, parozábran atd.) a krycích vrstev , které tvoří nejsvrchnější část střešní konstrukce a tudíž plní jak ochranný tak i pohledový . Nejstarší výrobce dřevěných příhradových vazníků ve východní Evropě – výroba od r. Styčníkové vazníky, krovy , střechy na klíč.

Tradice, kvalita, zkušenost.