Stavba pultové střechy

Princip konstrukce je velice jednoduchý. Střecha je tvořena rastrem krokví, které vytváří mírně skloněnou jednoduchou plochu střechy. Sklon střechy musí být v souladu se zvolenou střešní krytinou. Vzhledem k jednoduchosti a nenáročnosti montáže se jedná o nejméně nákladný typ střechy.

Náklady na vytápění jsou nižší, není zde tak velký prostor k vytápění a úniku tepla.

Stavba je navíc na realizaci rychlá, včetně pokrytí. Mít střechu nad hlavou, a pokud možno co nejdříve, je hnacím motorem všech staveb domů svépomocí. Ke svépomocným stavbám se u nás rozhoduje stále více stavebníků. Ušetří tím až polovinu nákladů na stavbu.

Před samotnou stavbou je však vhodné řádně si nastudovat jaký typ střechy máte, jakou střešní krytinu . V předchozích dvou článcích jsem popisovala stavbu ploché střechy, v tomto a následujícím bude zdokumentována stavba pultové střechy. Pro konstrukci pultové střechy jsme zvolili vazníkový krov.

Naše přízemní domy mají pultové střechy s nízkým sklonem a nemají obytné podkroví. SATJAM Rapid je střešní krytina, která svým vzhledem připomíná falcovanou střešní krytinu, tedy krytinu s dvojitou stojatou drážkou. Posledním krokem, který byl potřeba na obou střechách, jak pultové , tak ploché udělat, bylo oplechování atik. Více informací ke stavbě střech naleznete ZDE v naší knize.

V tomto příspěvku bychom vám rádi přiblížili tzv. Pultová střecha kombinuje výhody sedlové a ploché střechy. Umožňuje eliminaci zšikmených prostorů v podkroví, avšak díky svému sklonu je zajištěn . Vše bylo domluveno předem, tak nedošlo k žádnému zdržení.

Dalších fotografií v galerii. I silně izolované pultové střechy s lehkou krytinou a malým sklonem působí svěžím dojmem, dřevěný obklad vyššího podlaží umocňuje dojem lehkosti. Autor: Miloslava Perglová. Zatímco v Jizerských horách jde vesměs o její prosté prodloužení, v Krkonoších se střecha nad přístavbou zádveří, dřevníku, verandy láme v menší sklon. Klasickou pultovou střechu pak mají ovšem přístavby kůlen a dřevníků k zadním štítovým stěnám.

Pokud se tedy chcete pustit do stavby pultové střechy , budete muset vědět nejen, jak velký sklon bude mít a kde je například návětrná strana, ale také na jaké straně domu svítí největší část dne slunce, kde je cesta a další. Podle všech těchto informací následně můžete vypracovat celý návrh, jak bude střecha situovaná, jak .

Výškový rozdíl protilehlých zdí je cm. Mansardové střechy jsou variantou střech sedlových (případně pultových nebo stanových) a sestávají ze dvou dvojic střešních rovin nestejného sklonu. Nazývají se podle francouzského architekta Julese Mansarda. Sklony střech , střešní názvosloví, převodní tabulky sklonů, tabulka snášenlivosti kovů – tyto a mnohé jiné základní a zásadní informace najdete v této kapitole.

Krovy této střechy se zhotovují ve vaznicové soustavě jen pro menší rozpětí, asi do m. Pro větší rozpětí by byl krov vaznicové soustavy nehospodárný, a proto se nahrazuje příhradovými vazníky. Kalkulační program od KM Beta a. Konstrukce jejich krovu má vždy vrcholovou vaznici podpíranou . Aniž si to možná uvědomujeme, pultové střechy velmi dobře známe z různých přístaveb, veran teras apod. Ovšem u samostatných staveb jsou daleko méně běžné, což je dáno především historicky.

Pultové střechy u obytných domů se u nás totiž na rozdíl od některých jiných zemí nikdy moc nepoužívaly, . Ať už je střecha pěkná nebo ošklivá, ať už je nadimenzovaná dobře nebo ne, důležité také je, jestli má pro Vás nějaký význam prostor uvnitř ní. Aby šikmá střecha splňovala základní ochranné funkce, je nutné dodržet dané pořadí jednotlivých vrstev (tepelné izolace, hydroizolace a parozábrany), které výrazně přispívá k zlepšení tepelně-izolačních. U pasivních domů je vhodné použití pultové střechy o velmi nízkém sklonu (aby bylo docíleno co nejpříznivějšího poměru objemu objektu vůči ploše obálky stavby ). Tomu by odpovídaly spíše lehké krytiny (plech), které lze na takto nízký sklon použít, existují i speciální betonové tašky pro velmi nízký sklon .