Skladba zelené střechy

Zajímá vás jaká je skladba zelené střechy ? V tomto článku přinášíme ucelené informace o plochých zelených střechách. Jednoplášťová vegetační skladba ploché střechy s extenzivní zelení , s hlavní hydroizolační vrstvou z fólie z měkčeného PVC, spádová vrstva vytvořena podkladní masivní silikátovou konstrukcí. Doporučené skladby vegetačních střech. Pro účely této publikace používáme termíny „vegetační střecha “ a.

Na vegetační střeše se desky z hydrofilní vlny obvykle kombinují. Zobrazit ve formátu: PDF, DWF, DWG, DXF. Na železobetonové nosné konstrukci. S obrácenou skladbou na železobetonové nosné konstrukci.

Rekonstrukce na železobetonové konstrukci. Skladba vegetační střechy: 1. Hydroizolační vrstvy, 7. Ochrana proti prorůstání kořenů, 9.

Výsadba rostlin Optigreen Osvědčená a vyladěná skladba předpěstovaných druhů rostlin, sestávající z mnoha druhů trvalek a dřevin. Druhy a typy zelených střech. Požadavky na stavbu a stavební materiály.

Zatížení střešního pláště. Stavebně technické předpoklady. Vrstvy vegetačních střech.

Zelená střecha je střecha částečně nebo zcela pokrytá vegetací a půdou, nebo pěstebním substrátem vysazovaným nad hydroizolační membránu. Střecha také může obsahovat další vrstvy, jako například kořenovou bariéru a odvodnění a zavlažování. Semena a výhonky rostlin, které jsou schopny samy zakořenit.

Zabraňuje vyplavování jemných . Celkovou cenu realizace zelené střechy je třeba vždy stanovit pro konkrétní střechu individuálně. Vegetace se do roka rozroste na cca. Současná praxe zná dva základní druhy zelených střech , extenzivní a intenzivní. Základ zelené střechy tvoří vyrovnaný a soudržný podklad nosné konstrukce.

Extenzivní zelené střechy získávají v posledních . Je důležité, aby v něm nebyly žádné prohlubně, výčnělky nebo jiné nerovnosti. Na tuto vrstvu patří podkladní zažehlená netkaná geotextilie IZOLTECH S 3odolná proti namotání na kotevní .

Při návrhu skladby vrstev pro ozelenění lze použít Liapor, Liaflor i Liadrain. Je vhodná zvláště pro vegetační střechy, které mají být zahradou a pobytovým prostorem. Běžná zelená střecha je náročná na údržbu – nedokáže v sobě zadržet větší množství vody, a proto ji musíte často zalévat. To se ale často zanedbává, takže rostli uvadnou.

Tato skladba zelené střechy v sobě ale dokáže akumulovat vody a tím pádem ji nemusíte tak často zalévat. Okamžité ozelenění střechy zaručí rohože . Tvoří vrchní vrstvu zelené střechy, která je ve většině případech zastoupena zeminou a humusem. Tloušťka vegetační vrstvy se stanovuje dle .