Skladba pultové střechy s plechovou krytinou

Jedná se o střechu pultovou se sklonem stupnů mezi atikou. Dříve než začnete s laťováním a samotnou pokládkou krytiny , je potřeba zvolit správnou skladbu střešního pláště. Plechové krytiny – Co nesmí chybět ve skladbě střešního pláště.

Je důležité si uvědomit,. Správné typové navržení a dimenze jednotlivých komponentů střešní skladby je základním předpokladem fungující střechy a je běžné, že se pravidla pro výběr vrstev liší dle použité. V opačném případě hrozí nebezpečí ohřátí spodní strany plechové krytiny a následné odtání tenké vrstvy ležícího sněhu.

Pravidla pro výběr vrstev se liší podle. Vzniklá voda pak stéká po . Falcované plechové krytiny jsou velmi oblíbené z důvodů těsnosti a nízké hmotnosti, zvláště pak v podhorských a horských oblastech, kde se stávají vzhledem k povětrnostním vlivům téměř nutností. Otázkou v této chvíli zůstává, jak správně navrhnout konstrukční skladbu střechy. Tříplášťová – s větráním nad a pod PHI. Dvouplášťová – s větráním nad PHI.

Umístění tepelné izolace. Plechová krytina : (měď,titanzinek, ocel pozinkovaná nebo poplastovaná, hliník ) trapézový plech. Ostatní krytiny polykarbonát.

Schematický obrázok: Strešná krytina , príslušenstvo – rozmiestnenie a použitie na. Konstrukce pultové střechy. Pultová střecha se skládá z jedné střešní roviny s hřebenem ohraničeným okapy.

Skladby DEKROOF představují spolehlivé a ověřené řešení konstrukcí střech. Skladba střechy krytina , kontralatě, latě, kontaktní střešní folie. No, nevím jak to v tom Finsku mají, ale technologicky by měla být skladba střechy v pořádku.

SATJAM Rapid je střešní krytina , která svým vzhledem připomíná falcovanou střešní krytinu, tedy krytinu s dvojitou stojatou drážkou. Posledním krokem, který byl potřeba na obou střechách, jak pultové , tak ploché udělat, bylo oplechování atik. Dvojnásob to platí v podhorských a horských oblastech, kde jsou vzhledem k po- větrnostním vlivům téměř nutností.

V případě falcovaných ple- chových krytin víme . SKLADBY VHODNÉ PRO: rodinné domy, bytové domy a administrativní budovy. Typ skladby střechy : Skladba s plechovou krytinou na latích. Krytina : plechová krytina (vlnitá nebo imitace tašek). Střešní prvky na laťování: latě pro krytinu (60x40mm).

SOUVISLOSTI STŘECHY : Při stanovení způsobu aplikace podstřešních membrán (DHV) pro příslušně provedenou střechu z nějaké plechové střešní krytiny , je nutné vzít v úvahu následné souvislosti při návrhu příslušné střešní skladby : a) Bezpečný a mezní sklon použité střešní krytiny b) Vlastní sklon střechy c) Minimální . Montáž začínáme vždy od štítu smě‑ rem do úžlabí. Není‑li na střeše úžlabí, je možné si postup libovolně zvolit. Před montáží si rozpočítejte šíři stře‑ chy dle šíře lamel a připravte si první a poslední pás .

Při návrhu skladby střechy je proto vždy potřeba vycházet z předpokladu, že jakákoliv skládaná krytina , s výjimkou speciálních opatření, není hydroizolačně spojitá, a dochází tedy – zejména za silného větru či v době nerovnoměrného tání sněhu – k zatékání srážkové vody pod krytinu. Svedení této vody vně chráněných . Díky těmto vynikajícím vlastnostem a vzhledu. Určité montážní postupy závisí na tvaru střechy nebo skladbě střeš- ního pláště.

Detail větraného hřebene pultové střechy v místě atiky. Technické řešení skladby střešního pláště včetně detailů u konkrétní střechy by mělo být navrženo v prováděcím projektu.