Pojistná střešní folie

U naprosté většiny zateplených střešních skladeb je pro zachování správné funkce střešního systému použití podstřešních pojistných a parotěsných fólií naprosto zásadní a nezbytné. Difuzně otevřené fólie Tyvek jsou fólie určené pod střešní krytinu jako doplňková hydroizolace. Umisťují se buď přímo nad tepelnou iz. Guttafol vysoce difůzní – kontaktní střešní fólie na bednění i tepelnou izolaci, hlavní použití je pod plechové krytiny.

Neboli Difuzní folie , pojistné podstřešní folie , pojistné hydroizolace šikmých střech Tyto materiály mají ve střeše nezastupitelnou funkci, protože tvoří poslední ochranu tepelných izolací nebo inte.

Než se však vůbec na šikmé střeše začne montovat střešní krytina, je potřeba aplikovat a vybrat si ten správný typ a druh podstřešní membrány nebo fólie (tj. pojistnou hydroizolaci). U tříplášťových střech nebo střech dvouplášťových zateplených v úrovni kleštin se pojistné hydroizolace. Takto vzniklý větrací otvor se může poté překrýt pruhem fólie položeným přes kontralatě tak, aby vzájemný přesah fólií byl min. U nezatepleného prostoru . Kvalitní stavební materiály pro střechy, fasády a izolace od největšího prodejce stavebních materiálů v ČR. V druhé části článku o pojistné hydroizolaci šikmých střech (PHI) se zmíním o nejdůležitějších vlastnostech, které by měly mít difuzní fólie.

Do dobře udělané střechy nemůže zatékat dešťová voda.

Něco jiného však je voda z tajícího sněhu, který navál pod krytinu. Pojistná hydroizolace v úžlabí. Voda z přimykajících se střešních ploch bude stékat po PHI do úžlabí. Pakliže bude někde fólie poškozená, stačí jedna spona nebo hřebík v ose úžlabí . Jediné správné provedení takového prostupu je zřejmé ze schematického obr. Na kusu fólie o délce vnější rozteče krokví se nakreslí obrys komína ve sklonu střechy a provedou se diagonální střihy („psaníčko“).

Spojování přesahů je potřeba v případě, že skladba střechy je plánovaná jako dvouplášťová skladba, tj. Navíc, pro stupně těsnosti se nepoužívají běžné pojistné fólie či membrány, ale speciální typy pojistných hydroizolací (Obr.10). To je v létě přání každého stavebníka. Jenže zima se blíží, pokrývači létají ze stavby na stavbu a nakonec se do Vánoc stihne položit jen pojistná fólie. Stavba je sice relativně v suchu, ale standardní pojistnou fólii je třeba kvůli degradaci UV zářením dle normy do měsíce zakrýt zvolenou krytinou.

Výborné výrobky, prvotřídní know-how a bezchybné služby. Difůzní kontaktní folie se používá jako pojistná hydroizolace střechy. Střešní fólie Difuzní kontaktní EUROFOL 1S.

Nekontaktní střešní fólie Guttafol 91a1jsou difúzní fólie lehkého typu učené pro vytvoření doplňkové hydroizolační vrstvy v aplikacích bez požadavku přímé pokládky na.

Doplňková hydroizolační folie DHV. Bezpečný sklon střechy je nejmenší hranice sklonu střechy, která se v praxi považuje za bezpečnou proti průniku stékající srážkové vody krytinou. U betonové střešní krytiny KMB Beta a KMB Hodonka je bezpečný sklon krytiny BSK 22° a KMB Roty 30°.

Sklon krytin je v důsledku techniky . Víme, že materiál může zůstat na konstrukci bez střešní krytiny až měsíce a přitom musí odolat běžným povětrnostním a srážkovým vlivům. A jelikož často dotykem fólie s tepelnými izolacemi dochází k nadzvednutí této „kontaktní” pojistné hydroizolace, je pak vodotěsnost těchto detailů naprosto klíčová . Superdifúzní kontaktní pojistná hydroizolace pro šikmé střešní systémy bez bednění s pokládkou na tepelnou izolaci či na krovy. Snadná a rychlá pokládka. Stejně tak jako u pojistné hydro- izolace se dnes vyskytují ještě další varianty v názvosloví. Dalším často užívaným ná- zvem bývá reflexní parotěsná zábrana ( fólie odrážející vyprodukované teplo z interié- ru).

Vrchní část – pojistná hydroizolace – chrání střešní konstrukci před průnikem deště a nečistot do izolace a spodní . Svojí přítomností tedy paropropustné fólie umožňují odchodu par z izolací a vnitřku. Zobrazit detailní popis zboží. Jde o následující skladbu střešního souvrství: střešní taška – latě – kontralatě- pojistná hydroizolace – tepelná izolace – parotěsná folie – vnitřní obklad.

Kouzlo jednoduchosti spočívá ve skutečnosti, že termoreflexní fólie nepřidáváme do střechy jako další skladbu, ale umisťujeme je místo již stávajících materiálů, resp. Zajišťuje dokonalé odvětrávání mezistřešních prostor. Vysoce difúzní, pojistná hydroizolační fólie.

Díky vysoké prostupnosti vodních par a zesílené struktuře materiálu není nutné dodržovat odvětrávací mezeru mezi fólií a tepelnou izolací. Fólii instalujeme přímo na krokve nebo jinou nosnou konstrukci střechy, a to od okapu . Postupně se vyvinuly moderní materiály označované jako difúzně otevřené fólie ( podrobněji níže), které umožňují pokládat tuto pojistnou hydroizolační . Nesmí tak ani dočasně nahrazovat funkci střešní krytiny. Je nutné dbát zvýšené opatrnosti před poškozením kontaktní fólie (zejména vysoce difúzních obsahujících mikroporézní membránu) mechanickými i výraznějšími .