Parozábrana funkce

Každý objekt stojí před novodobou výzvou a tou je zvyšování požadavků na tepelnou izolaci. Kvalitní parotěsná fólie nebo-li parozábrana zabraňuje v zatepleném domě poškození nosných částí vlivem kondenzace vodních par, tím ovlivňuje dlouhodobou funkci tepelné izolace, omezuje tímto míru . Jul Proto velice záleží nejen na správném výběru parozábrany po stránce její parotěsné účinnosti, ale i na tom čím a jak je parozábrana spojena a napojena,. Je však nutno uvést, že fólii je potřeba natočit reflexní stranou k interiéru a že tato funkce funguje pouze v případě, je-li mezi reflexní stranou fólie a . Jul Parotěsná fólie má v dřevostavbách dvě základní funkce.

První z nich je zajištění vzduchotěsnosti obálky domu (laicky řečeno: aby vám do domu nefoukalo). Druhou funkcí parotěsné fólie je zajištění toho, aby se nedostávala vlhkost v zimních měsících do konstrukce, kde zkondenzuje a tím začne snižovat . Jul V praxi se ale často ukazuje, že tato definice parozábrany a její funkce v konstrukci je pouze na úrovni teorie. Navíc jim vodní kondenzát . Uvítám případné polemické nebo doplňující . May Funkce tepelné izolace suché konstrukce je vyšší než u konstrukce vlhké.

Pokud v interiéru použijeme jako parozábrany konstrukční OSB desky, musí být jejich spoje důsledně utěsněny páskami RAPID CELL.

Podobným případem jsou dřevovláknité desky použité . Parozábrana nebo parobrzda. Nov Použití parozábrany ve skladbě obvodových stěn domu rozhoduje o tom, zda se bude jednat o konstrukci difúzně uzavřenou (s parozábranou) nebo difúzně otevřenou (s parobrzdou). Její funkcí, jak lze ostatně odvodit již ze slova „ parozábrana “, je zabránit průniku vodních par z interiéru do konstrukce . Jul Spolehlivá ochrana proti takovým rizikům existuje — do konstrukce se instaluje parozábrana , fólie, která izoluje interiér od ostatních částí střešního pláště. Zpravidla se umisťuje pod podkladovou stropní vrstvu, mezi obklad a krov. Její správná funkce ale závisí na řadě podmínek a je ohrožena možnými . Parobrzda – je výrobek, který se používá pro parotěsnící vrstvu, ale který má nižší hodnotu ekvivalentní difúzní tloušťky než parozábrana (viz rozdělení výrobků).

Parotěsná zábrana – je nevhodný termín pro výrobek, který by se použil pro parotěsnící vrstvu, protože vede k . Nato, aby se zabránilo difuzi a konvekcí vodní páry do jednotlivých vrstev konstrukce střechy, je součástí střešního pláště parozábrana – jejím úkolem je především zabránit. Funkce parozábrany může být ještě rozšířena tepelně reflexní vrstvou na povrchu – reflexní povrch odráží sálavé teplo zpět do interiéru, čímž snižuje . Skladby vždy zvenku (vlevo) směrem dovnitř (vpravo) 2. Neprůvzdušné těsnění a parozábrana jsou tvořeny fólií. Napojení se provádí jednodušeji 2. Jednotlivé funkce jsou odděleny.

Platí to jako optimální provedení. Při zachování neprovětrávané vzduchové vrstvy mezi interiérovým podhledem a parozábranou je zachována funkce reflexní vrstvy. Od té doby se rozšířila prakticky po celé Evropě.

Myšlenka byla jasná, vyrobit speciální fólii, která by fungovala jako parozábrana , když je to třeba (tj. v zimním období), a pokud dojde vlivem . Kontralatě podél krokví. Pojistná hydroizolace difúzně otevřená. Větraná vzduchová mezera.

Tloušťky jsou uvedené dle požadavků podle normy . Pro správné a funkční vytvoření parotěsnící vrstvy je nutné použít vhodné spojovací a těsnící . K našemu překvapení jsme zjistili,že i přes přemíru různých informací o stavebních materiálech se dosud nikdo příliš nezabýval problematikou souvrství zateplených šikmých střech z hlediska výběru materiálu a jeho funkce. Tento přehled si neklade za cíl podobné srovnání nahradit,pouze chce na příkladech materiálů . Parotěsné fólie (parozábrany) se primárně používají jako ochrana tepelné izolace proti pronikání vodních par z interiéru do konstrukce a zabraňují nadměrné kondenzaci vodních par do konstrukce, tím přispívají k zachování dlouhodobé funkce tepelné izolace.