Oxidovaný nebo modifikovaný asfaltový pás

Pokud si přepočítáte rok záruky na peníze, které jste za pás dali, jde o bezkonkurenčně nejdražší výrobky. Modifikace je změna vlastností. Czech (cs-CZ) Glastek na ZD – modifikovaný , nebo obyčejný ? Na různých stavbách a také při výstavbě rodinných domů se velmi často diskutuje o tom, jaká tloušťka asfaltového pásu stačí nebo jaký má být použitý asfaltový pás do spodní stavby nebo do skladby střešního pláště – zda ten dražší modifikovaný nebo ten levnější oxidovaný. SBS modifikované asfaltové .

Důležité je rovněž to, zda potřebujete asfaltový pás paropropustný, zda ho chcete na podklad natavit plamenem, nebo přibíjet hřebíky, jestli má přijít do základů,. Uvedeme si jen vybrané způsoby užití pásů, kompletní technické listy včetně aplikace naleznete v sekci ke stažení u jednotlivých produktů, nebo na stránkách výrobce PARABIT . Hydroizolační lepenky se používají v konstrukcích střech a spodní stavbě jako ochranná nebo separační vrstva. Vzhledem k malé tloušťce je nelze natavovat k podkladu a svařovat mezi. Pásy z oxidovaného asfaltu se dnes používají hlavně jako hydroizolace . Tyto výrobky lze mezi sebou u vícevrstvých hydroizolačních systémů nebo při napojení na stávající asfaltový pás vzájemně kombinovat.

K chemické reakci, která by je negativně ovlivnila, mezi nimi nedochází.

V případě natavených spojů v přesazích anebo při celoplošném natavení těchto výrobků je jejich . Z hlediska údržby však není lhostéjné, zda se jedná o střechu s povlakovou izolací z modifikovaných asfaltových pásů nebo z hydroizolační fólie:. Poradíte, jak natavovat asfaltový pás na svislé stěny? Nebo se mám na tu lepenku vykašlat (zatím jí nemám koupenou) a dát nějakou cementovou hydroizolační stěrku? Bylo mi doporučeno že na základy oxidovaný pás stačí bohatě a na střechu se vyplatí dát dražší modifikovaný. Pokud chcete řešit hydroizolaci spolu se středním radonem, tak použijte modifikovaný asfaltový pás.

AL Sje oxidovaný pás s hliníkovou vrstvou a nesmí se použít jako jediná vrstva. Takže pod něj VSnebo ještě . Například pro klasickou základovou desku rodinného nepodsklepeného domu postačí jeden oxidovaný , nebo modifikovaný asfaltový pás typu S (například GLASTEK SPECIAL MINERAL). V případě svislých, nebo vodorovných konstrukcí umístěných pod zeminou nad hladinou podzemní vody postačí 2 . Na horním povrchu je pás opatřen břidličným ochranným posypem. Na spodní straně je opatřen separační PE fólií. Oxidovaný asfaltový pás s protiradonovou vložkou.

Sklobit Mineral je oxidovaný asfaltový pás. U spodní stavby (podzemní části budov – základových desek) se použivá jako izolace proti zemní vlhkosti, podpovrchové a tlakové vodě a jako izolace proti radonu.

Ve střechách se používá jako podkladní (spodní) vrstva vícevrstvých hydroizolací střech nebo také jako . Rje oxidovaný asfaltový pás. Lze ho použít jako provizorní krytinu střech na dřevěné bednění, nebo jako separační vrstvu v různých stavebních konstrukcích. U šikmých střech ho lze použít pod skládanou krytinu (asfaltové šindele, střešní tašky, plechové krytiny) jako pojistnou.

Natavuje se plamenem, spoje se svařují plamenem, popř. ROOFTEK PV SPECIAL MINERAL lze použít jako parotěsnou nebo pojistnou hydroizolační vrstvu a jako vrchní pás hydroizolací ze dvou asfaltových pásů nebo. Vžité označení asfaltových.

Přidáním modifikátorů jako jsou vhodné elastomery (SBS) nebo plastomery (APP) do směsi asfaltu upraveného krátkou oxidací vzniká modifikovaný asfalt. Používá se pro hydroizolace nových i opravovaných střech. Další použití je jako hydroizolace především k ochraně spodní stavby proti vlhkosti a vodě.

Základním zdrojem pro výrobu asfaltové směsi je destilát ropy, který je upraven do výsledné zpracovatelné podoby jako oxidovaný asfalt, nebo asfalt modifikovaný syntetickým kaučukem, a je nanesen na různé druhy nosných vložek. Hydroizolační oxidovaný asfaltový pás s vložkou ze skelné rohože a oboustrannou povrchovou úpravou. Asfaltový pás Guttabit R 13.