Oplechování atiky postup

Oplechování střešních atik. Atika je architektonický prvek prodlužující fasádu budovy nad hlavní římsu. U plochých střech se nazývá atikou obvodová část střechy, která je zvýšena a zakončuje tak vlastní plochu střechy.

Napojení, která jsou vedena z plochy střechy, je třeba vyvést nahoru na atiku a zajistit oplechováním proti . Výška atiky nad rovinou střechy není stanovena žádným předpisem.

Měla by se pohybovat v rozmezí 2÷ 3mm. Při menší výšce atiky může docházet ke stékání deště po fasádě. Při větší výšce pak může nastat problém s vytažením hydroizolace pod oplechování atiky. Pokud je z nějakého důvodu nutná výška atiky . V případě opláštění kazetové stěny v základním prove- dení , kdy je trapézový plech umístěn v kolmém směru na kazety, není nutno vytvářet nosný rošt. Trapézové plechy jsou kotveny přímo do nosů kazet.

Lemování se provádí u okrajů střešních pláštů tam kde ze střešního pláště vystupuje svislá stavební konstrukce – tzn.

RD Lemování zdí RD u plechové skládané krytiny. Dokumentovaný postup stavby rovné střechy. Byla provedena montáž podkladního plechu pro osazení finálního oplechování atiky. Další vrstvou je samolepící asfaltová hydroizolace a na ní je natavená ještě vrchní vrstva asfaltové hydroizolace se štěrkovým posypem, který je ochranou proti UV záření.

Plochá střecha je v tomto okamžiku hydroizolačně uzavřená. Finální práce na ploché střeše se týkají oplechování atik , . Detaily – zpracování lemování k atice. Atikový žlab: uložený bezprostředně na okraji hl. Zaatikový žlab: přední strana je tak vysoká, aby se nechala spojit s vrchním oplechováním atiky , nebo je přichycena krycí lištou, zadní strana je upravena pro uchycení pod krytinu, nebo spojení s plechovou krytinou pomocí dvojité . Tvary klempířských prvků nakreslené v normě se ukázaly jako problematické, zvláště provedení svislého krycího plechu společně s oplechováním atiky z jednoho kusu. Demontáž stávajících vrstev až na stávající parozábranu.

Samolepící asfaltový pás. Parozábrana Al vytažená na venkovní hranu atiky. Přiložený detail neřeší oplechování atiky , jelikož nyní si nejsme jisti výškovými poměry v nové skladbě.

Při kontrole provedení na stavbě okapnice brání přesnému změření přesahu x. Na základě těchto úvah jsme připravili do.

Příklad postupu spojení klempířských prvků oplechování atiky. Opracování atiky a ukončení povlakové krytiny v rovině střechy. POSTUP TECHNICKÉ PĄÍPRAVY. Ukončení atiky obvodovými úchytnými prvky z poplastovaného plechu. Zakončení povlakové krytiny pod oplechováním atiky.

U oplechování atik , říms, parapetů apod. Konkrétně plynové potrubí, žebřík pro výstup na střechu, vložkování komínu a část oplechování atiky střechy musela být nahrazena plastovou vložkou. Stávající svod hromosvodu byl umístěn na distanční nevodivé vzpěry dlouhé minimálně m (podle vypočtené S = m). Jedná se opětovně o požární zdi vystupující nad krytinu nebo nízké atiky. Na stejně vysoké distance byl . Chrání vodorovné a šikmé plochy zdiva a pro rychlejší odvádění.

Naše služby jsou nejčastěji využívány na střechách, například při montážích okapového systému, dále pro vyplechování úžlabí, oplechování komína, atik apod. Dodržujeme přesně všechny technologické normy a respektujeme osvědčené postupy starých klempířských mistrů. Nátěr oplechování atiky. Dobrý den, chtěl bych přetřít oplechování atiky z pozink.

Původní syntetický nátěr je cca starý a místama se začíná odlupovat. Prosím o doporučení druhu barvy a následného postupu provedení obnovy nátěru.