Nástřešní žlab montáž

Vyrábějí se v rozvinuté šířce 5a 6mm, n. Toto číslo DEKTIME je zaměřeno na řešení okraje střech, okapu a podokapních žlabů a jejich ochranu před sněhem a ledem. POZNÁMKA Podle umístění se rozlišují žlaby podokapní, nástřešní , římsové, zaatikové, mezistřešní. MONTÁŽ OTVOROVÝCH VÝPLNÍ.

HS – portály posuvných. Podokapní střešní žlaby mohou být položeny se sklonem směrem ke svodům.

Nástřešní , vrchní, sámové žlaby z různých materiálů a rozměrů. Stojatá voda ve žlabech nepředstavuje žádný nedostatek. V případě silného deště . Střešní žlab , žlabová spojka, žlabový hák, ochrana proti listí, lapač listí.

Rozměry střešních žlabů Prefa -, Výška přední části žlabu A, Výška zadní části žlabu C, ø žlabu E, ø návalky D. Spoj se lepí nebo nýtuje. Nesprávná montáž okapového systému. Malý, místy žádný přesah okapové části střechy do střešního žlabu , viz obrázek 1.

Pro správnou funkčnost střešního systému je vhodné žlab umístit níže pod okapovou část střechy a částečně překrytý střešní krytinou, dle sněhové oblasti a místních klimatických podmínek, aby v . Provedení štítového lemování. Oplechování komínů a střešních oken. Napojení na nastřešní žlab. Systém Rainline je v podstatě stavebnicový systém.

To například umožňuje jednoduchou demontáž žlabů , což ocení zejména majitelé objektů v horských oblastech, kde jsou žlaby namáhány velkým množstvím sněhu a hrozí jejich stržení sjíždějícím sněhem. Na jaře se pak žlaby vrátí na původní místo a systém funguje dál. Opevnění proti všem srážkáDíky aluminiovému nástřešnímu žlabu PREFA s dlouhou životností. Tak hezké může být odvodnění střechy. Objevte sílu hliníkových PREFA žlabů a svodů v produktovém katalogu.

Zhotovování stavebních klempířských výrobků souvisejících ze střešením a odváděním dešťové vody patři k náplni každého stavebního klempíře. Tyto práce zahrnují nejen samostatnou výrobu jednotlivých dílců, ale i celkovou montáž , která zaručuje potřebnou funkčnost a vytváří tak na budovách potřebný estetický vzhled. Opravu okapů provádíme následujícím systéme1) Zjištění rozsahu poškození a nacenění potřebných prací. Demontáž ležatých a stojatých částí okapů.

Pokud se mění i horní okapy volíme buď žlab nástřešní nebo závěsný. Montáž nových součásí podokapního žlabu lze rozdělit na montáž háků a montáž žlabů. Za největšího nepřítele okapů lze (kromě špatné montáže ) považovat zimu, respektive kvanta sněhu a ledu, která se do okapů tlačí.

Hranatý nástřešnížlab se nevyrábí.

U těchto žlabů není třeba montovat zachytávače sněhu, neboť sníh se o žlaby zachytí. Háky se zhotovují z tlusté oceli. Pro bezpečné odvádění dešťové vody ze střech a balkonů má rozhodující význam velikost průřezu dešťového svodu. K odpovídajícímu svodu se potom přiřadí patřičný žlab (tvar a rozměry), včetně navazujících prvků jako kotlíkya kolena. V oblasti odvodnění střech rozlišujeme mezi žlaby , . Pro každou střechu vyrobíme a dodáme nejvhodnější žlab pro optimální odvodnění z plochy a sklonu střechy.

Délky 1m, 2m, 3m, 4m, 5m, 6m. Na žádost zákazníka lze vyrobit i jinou. Instalace okapového systému – video návod.