Izolace střešního okna

Použití parotěsné fólie v průběhu montáže střešního okna. Instalace izolačního rámu okna, Obr. Mezi krokve a montážní profily CD se vloží tepelná izolace na bázi minerální vlny.

Pro dosažení požadovaných tepelných vlastností a na přerušení tepelných mostů je třeba, aby se tepelnou izolací vyplnily všechny dutiny okolo celého obvodu střešního okna. Díky široké škále lemování a montážních výrobků VELUX je profesionální montáž střešních oken rychlá, jednoduchá a bezpečná.

Prozkoumejte naše výrobky. Na tepelně izolační rám se nasadí rám střešního okna bez okenního křídla. Hydroizolační límec se přilepí na rám okna pomocí připravené lepicí pásky integrované na fólii. Samolepicí rohové klapky mají přesah, díky němuž lze docílit důkladného utěsnění rámu. Skládaná část se snadno natáhne přes latě a . Ve spojení se zateplovacím blokem se tak zajistí rozumný průběh tepelných izolací.

Tam, kde v minulosti byla jediným izolantem pouze sádrokartonová deska (obr. 6), lze touto úpravou vytvořit alespoň minimální prostor pro tepelnou izolaci a současně nebránit ohřívání spodní části střešního okna. Dalším velice důležitým detailem, ve kterém se na stavbách nejčastěji chybuje, je způsob napojení všech vrstev střešního pláště na rám okna.

Tento detail bývá nejkritičtější ze všech, protože samotné okno spočívá díky latím a kontralatím podstatně výše, něž je rovina tepelné izolace ve střešním plášti. Montáž střešního okna do nadkrokevní izolace. PIR panel s integrovanou hydroizolační vrstvou, parozábrana na krokvích bez záklopu (v případě vnitřního záklopu je nutné do přípravy zahrnout jeho narušení). Z interiéru vytvoříme pracovní otvor . Vložený dotaz vnitřní izolace kolem střešního okna do poradny eStřechy. Detaily u střešních oken.

Střešní okno se sklonem do 45° Uw = 9 . Pro tepelnou izolaci podlah se používají izolace s vysokým stupněm zat. Izolační rám ke střešním oknům – spolupráce s výrobci. Zkušenosti společnosti Puren, výrobce tepelných izolací PIR, a realizované šikmé střechy se střešními okny ukazují, že bezchybná montáž střešního okna není jednoduchá. Pokud se vyskytují chyby v konstrukcích šikmých střech, tak nejvíce jich je . Přesto doporučujeme svěřit montáž střešního okna raději odborníkům, a to nejlépe certifikovaným montážním firmám.

Toto řešení nabízí nejen lepší izolaci střešního . Můžete tedy mít dostatečně zateplené podkroví (dnes standardně používaná tloušťka tepelné izolace až cm), a teplo vám bude stejně unikat okolo rámu. Montážní doplňky FAKRO zaručují nejlepší spojení střešního okna se střechou. Použití paropropustného límce s proužky tepelné izolace tvoří kompletní systém chránící namontované střešní okno FAKRO.

Použití výhradně originálních doplňků zaručí bezpečné používání střešního okna po dlouhou řadu let.

Velux – montážní doplňky. Zabezpečí dobrou tepelnou izolaci okna. Tepelněizolační rám se osadí (na podporné latě) do připraveného otvoru ve střešní konstrukci.

RÁM OKNA Na tepelněizolační rám se nasadí rám střešního okna bez okenního křídla. Spojovací a montážní úhelníky jsou již namontovány v rámu. Zajistíme tak účinnou izolaci a zamezíme úniku tepelné energie.

K zateplení rámu se používají zateplovací sady. Zateplovací sada dokonce urychluje montáž střešního okna , pracuje se s ní . SDK včetně izolací ,parozábrany a výměny střešních oken.