Izolace radon

Snížení rizika radonu odvětráváním. Radioaktivní plyn radon se vyskytuje volně v podloží a Česká republika patří k zemím s jeho nejvyšší koncentrací na světě. Nemusíte se však bát, kvalitní izolace škodlivé působení radonu minimalizuje. Státní orgány se rozhodly radon měřit, určit limity a vypracovat pro protiradonové opatření stavební normu, která určuje jak postupovat, aby pravděpodobnost výskytu radonu výrazně snížily. Jedním z měření radonu je stanovení radonového indexu pozemku.

Velmi nízká propustnost folie pro radon ji umožňuje aplikovat jako dostatečnou ochranu proti pronikání radonu pro extrémně vysoké koncentrace radonu na pozemku.

Radontesty a radonová opatření od profesionálů. U obvodových stěn se vzduchovými dutinami spočívajících na základech opatřených z vnější strany tuhými tepelněizolačními deskami je třeba se vyvarovat tzv. Radon se natlakuje a pak uniká do budovy nekvalitními spoji třeba u odpadových trubek. Zemní hydro a radon izolace – alternativy? Weitere Ergebnisse von forum.

Kontrola a přejímání protiradonové izolace. Při navrhování na radon dříve velmi preferovaných pásů s vložkou z kovové fólie (nejčastěji hliníkové) je třeba pamatovat na jejich . Významem propočtu je přesnější dimenzování protiradonové izolace , kde může dojít propočtem k úspoře nákladů na realizaci protiradonových opatření. Propočet se provádí jen pro vybrané varianty pro protiradonové izolace s difúzní odolností proti radonu řádu 10.

Pro protiradonové izolace s difúzní . Všechny položky formuláře jsou povinné a nezbytné pro výpočet. Kalkulátor využívá výpočetní postup dle příručky vydané Státním úřadem pro jadernou bezpečnost: Jiránek, M. Našli jste ve formuláři nebo databázi chybu? Radon je radioaktivní prvek (plyn) vznikající v rozpadové řadě uranu a vyskytující se ve vysokých koncentracích zvláště v půdním vzduchu.

Proti pronikání radonu se ve spodní stavbě objektů používá protiradonová izolace , která je zároveň i izolací proti vzlínající vlhkosti. V této kategorii rizika se tedy nevyžaduje žádné speciální opatření. Náš stát je zařazen mezi prvních deset států v Evropě, ve kterých se nachází zvýšená míra radonu.

Za dostatečné protiradonové . Chemický prvek Radonium, známý jako Radon je vlastně vzácný plyn, který je radioaktivní a nemá žádný stabilní izotop. Jedná se o bezbarvý plyn, bez zápachu a chuti, což přidává jeho zákeřnosti. O tom, zda je nutné a jaký způsob ochrany konkrétního stavby proti radonu rozhoduje jednak charakter tohoto objektu a jednak radonové riziko podloží. Proti radonu musí být chráněny stavby, jejichž součástí jsou tzv. Děje se tak působením komínového efektu.

Rozdíl teplot v objektu a pod ním způsobí podtlak v objektu a radon je tak spolu s dalšími plyny aktivně nasáván. Stavebniny izolace voda a radon. Charvát : nepískovanou lepenku A3pískovanou lepenku R3ipu lepenku V60Ssklobit lepenku G200Sfoalbit lepenku proti radonu ALSelastickou proti radonu elastickou s červeným.

Dobrý den, na základovou desku mám navrženou izolaci Paraelast GS předpokládám, že je to Parabit.

Protože ji nemohu u nás sehnat, lze dát jinou variantu ? Na pozemku mám vyšší radon. Vzhledem k energetické krizi obvodové konstrukce staveb a všechny jejich prvky stále mohutní, stále více se utěsňují kvůli únikům tepla a pronikající radon má stále lepší podmínky k dlouhodobému hromadění, k stále vyšším koncentracím uvnitř staveb. Návrh opatření proti radonu a dimenzování protiradonové izolace. Proti Radonová opátření jsou dle stavebních norem pro nové stavby nedílnou součástí projektu.

Synthesia International . STÁTNÍ ÚĹAD PRO JADERNOU BEZPE¼NOST. Návrh a pokládka proƟradonových izolací v nových i stávajících stavbách. STAVEBNÍ FAKULTA ¼VUT V PRAZE.

Radon je po kouření druhou nejčastější příčinou vzniku rakoviny plic. V Česku má ročně na svědomí dvakrát víc úmrtí než dopravní nehody. Zvláště v oblastech s jeho vyšší koncentrací je proto namístě dbát na protiradonové izolace a dobré větrání. Hydroizolační systém FATRAFOL-H je určen pro oboustranně zabudované, obvykle jednovrstvé fóliové izolace staveb proti zemní vlhkosti, podpovrchové a podzemní vodě, některým kapalinám a radonu.

Je určen pro vytváření povlakových hydroizolací všech typů pozemních a vybraných druhů inženýrských staveb.