Izolace proti radonu

Snížení výskytu radonu a izolace proti radonu lze provádět pomocí hydroizolačních a nopových fólií PENEFOL, LITHOPLAST. Tomuto tématu byla dána přednost proto , neboť protiradonová izolace je opatřením nejčastějším a tvoří i základní díl opatření kombinovaných. Vytvořit dokonalou a trvanlivou protiradonovou izolaci však patří mezi nejobtížnější úkoly. Stačí totiž jediné vadné místo v izolačním systému a ochrana proti radonu končí absolutním . Státní orgány se rozhodly radon měřit, určit limity a vypracovat pro protiradonové opatření stavební normu, která určuje jak postupovat, aby pravděpodobnost výskytu radonu výrazně snížily.

Jedním z měření radonu je stanovení radonového indexu pozemku.

Celé rozhodování velmi ztěžuje to, že v baráku bude rekuperace. Což je prý nejlepší aktivní ochrana proti radonu. Izolační systémy zajišťují ochranu stavebního díla před nežádoucími účinky vnějšího i vnitřního prostředí. Přehled českého trhu s hydroizolacemi a izolacemi proti radonu s odkazy a kontakty na výrobce a zastoupení firem dodávajících tyto izolace na náš trh nabízí následující článek.

Nízký radonový index stavby – dostatečnou ochranu proti radonu tvoří provedení všech kontaktních konstrukcí s celistvou povlakovou hydroizolací s vodotěsnými spoji a prostupy. Střední radonový index stavby – základní ochranou je celistvě a spojitě provedená protiradonová izolace. Pás DEKBIT AL Slze natavovat plamenem na podklad opatřený nátěrem (např.

DEKPRIMER) nebo na . Radontesty a radonová opatření od profesionálů.

Radon je radioaktivní, bezbarvý a nezapáchající plyn, který se vyskytuje v zemském podloží. Zvýšený výskyt radonu v určité lokalitě s sebou přináší nárůst nebezpečí onemocnění rakovinou plic. Co způsobuje radon v domě? Koncentrace radonu v půdě a propustnost půdy . Proti pronikání radonu se ve spodní stavbě objektů používá protiradonová izolace , která je zároveň i izolací proti vzlínající vlhkosti.

Výběr protiradonové izolace je častou otázkou, kterou . Gutta Guttadrytek – tvarovky vhodné pro vytvoření izolace podlah proti vlhkosti, izolace proti radonu. Tvarovky Guttadrytek ve tvaru kopule (iglů) vytvoří dokonalé odvětrání podlahy, jsou ideální pro celkové odvlhčení domu, odvlhčení sklepa a pro celkovou revitalizaci spodní stavby u starších objektů nebo budov s nefunkční. Všechny položky formuláře jsou povinné a nezbytné pro výpočet.

Kalkulátor využívá výpočetní postup dle příručky vydané Státním úřadem pro jadernou bezpečnost: Jiránek, M. Izolace proti radonu Návrh a pokládka izolace v nových stavbách. Našli jste ve formuláři nebo databázi chybu? RADONU , KTERÝ PRONIKÁ Z PODLOŽÍ DO INTERIÉRU STAVBY. IZOLACE PROTI PLYNU, TZV.

Jak je z výše uvedené mapy zřejmé, radon se v Česku vyskytuje v blízkém okolí spodních staveb více méně všude. Při výskytu radonu v podloží se v prostorech spodní stavby musí vybudovat hydroizolace proti radonu , nebo protiradonové hydroizolace doplnit dalšími konstrukcemi, které také budou bránit pronikání radonu . Ochrana proti pronikání radonu do objektu. Rozsah a typ ochrany objektu proti pronikání radonu závisí na radonovém indexu stavby, umístění pobytových místností v objektu, na způsobu jejich větrání a přítomnosti vysoce propustné drenážní vrstvy pod domem .

Radonový index pozemku nízký“ tady postačí izolace proti vodě a vlhkosti, není třeba používat speciální izolaci proti radonu. Postačí hydroizolace jednovrstvá, tedy jedním asfaltovým hydroizolačním pásem, doporučuje se použít asfaltový hydroizolační pás s větší pevností. Sítě, hydroizolace, izolace proti radonu přípojky, rozvody, inženýrských, sítí, izolace , proti , radonu , hydroizolace, 10. JAK POSTAVIT DŮM krok po kroku.

Objekty bez pobytových místností v kontaktních podlažích. Dostatečnou ochranu proti radonu tvoří kontaktní konstrukce v 2.