Dřevokazný hmyz pilořitka

Pomůžeme od dřevokazného hmyzu jako jsou červotoči, tesaříci, kůrovci, pilořitky a hrbohlavci. Součástí práce je také sbírka vad dřeva a požerků dřevokazného hmyzu. Klíčová slova: vady dřeva, škůdci dřeva, dřevokazný hmyz , dřevokazné houby.

Skutečně nejrozšířenější z těchto škůdců jsou tesaříci, červotoči a kůrovci. Platí to přinejmenším o lesích a skladovaném dřevě v našem kraji, kde jsem.

Jedná se o dřevokazný létavý hmyz. Samci mají žlutočerný zadeček. Pilořitka fialová je symbiotická s dřevokaznými houbami. Vývoj dřevokazné trvá 9-týdnů. Dřevokazné škodí všem jehličnatým dřevinám.

Larvy se vyvíjejí 2-roky. Dospělí jedinci se provrtávají ven a zanechávají kulatý otvor o průměru – 7mm. Nejčastěji se vyskytují pilořitky Uroceus gigasL .

BIOLOGICKÉ NAPADENÍ DŘEVA. Nejdůležitějšími a nejčastějšími druhy v našich klimatických podmínkách jsou tesaříci, červotoči, hrbohlav parketový, pilořitka aj. Hmyz kladoucí vajíčka pod kůru kmenů.

Mezi nejznámější druhy patří kůrovci, krasci, pilořitky. Mnohdy se dostanou s neproschlým dřívím do staveb kde dokončí svůj vývoj. Další generace již stavební konstrukce nenapadá. Blanokřídlý hmyz – škodí zejména na živých poraněných stromech a čerstvě pokáceném dřevě. Nejznámější z této skupiny jsou pilořitky.

Motýli – škodí hlavně tím, že ničí listy, jehličí . Vysoušíme mokré zdivo mikrovlnným zářením,Likvidujeme mikrovlnným zářením dřevokazný hmyz , červotoče, tesaříky, pilořitky , mravence aj. Při napadení slabší intenzity je snadné je přehlédnout, takže škody mohou být zřetelné teprve několik let po vylétnutí hmyzu. Do vyschlého dřeva zabudovaného v konstrukci pilořitky. Tímto dřevokazný hmyz napadá veškeré dřevo, zejména stavební konstrukce, střešní krovy, dřevěné podlahy nebo nábytek. Siricidae), mravenci ( Formicidae).

Mnoho lidí podceňuje preventivní ošetření, jelikož se domnívají, že není nutné ošetřit dřevo „napohled“ zdravé. Tesařík krovový, Tesařík obecný, Tesařík skladištní. Způsob likvidace : likvidace hmyzu v napadeném dřevě je možná pouze tlakovou injektáží, kdy se dřevní hmota napouští insekticidem pod tlakem až atm.

Třebaže všechny výše uvedené druhy hmyzu poškozují dřevo, ne všechny se jím také živi. Některé z nich (např. dřevokazi, jádrohlodi, lesan hnědý a částečně i pilořitky z rodu Urocerus a Sirex) žijí v symbióze s tzv. Houby bují na stěnách chodeb, které . Likvidace dřevokazného hmyzu a dřevokazných hub. Některé druhy napadají čerstvé dřevo, jiné zase zpracované dřevo. Hmyz napadající čerstvé dřevo potřebuje jako podmínku pro svůj vývoj vysokou.

Mezi nejčastěji se vyskytující se druhy patří tesařík krovový, červotoč proužkový, pilořitky a jiné. Malí škůdci, kteří na dřevě dokáží napáchat velké škody. Ta se pak mění v larvy, požírají dřevo zevnitř a zanechávají za sebou takzvané požerové . Dřevo ztrácí na pevnosti a rozpadá se. Neklamnou známkou přítomnosti dřevokazného hmyzu. Neustálý koloběh v přírodě, v tomto pří- padě v jehličnatých lesích, vyžaduje roz- pad a odumírání stromů.

Ve všech jeho fázích je kmen stromu místem úkrytu nebo potravního zdroje pro mnoho druhů hmyzu a ostatních bezobratlých. Jiné spektrum živočichů najdeme na zcela zdravém stromě, jiné na stromě.