Čsn 73 3610 navrhování klempířských konstrukcí

Norma stanovuje zásady pro volbu, navrhování a použití klempířských prvků a konstrukcí z plechů z hliníku, plechů hliníkových s povlakem, plechů z olova, plechů ze zinku legovaného titanem, plechů z mědi, plechů z oceli, plechů ocelových pozinkovaných, ocelových pokovených s povlakem a . Orientační cena: 5Kč. Formát PDF: CPDF – Character PDF (norma je plnotextová). NEDÍLNÁ SOUČÁST TEORIE I PRAXE STAVĚNÍ.

NAVRHOVÁNÍ KLEMPÍŘSKÝCH.

ZVLÁŠTNÍ VYDÁNÍ URČENÉ VÝHRADNĚ ÚČASTNÍKŮM PROGRAMU DEKPARTNER . Korporativní autor: Česko. Stavební práce přidružené – klempířské. Nabízíme Vám kompletní sortiment technických norem ČSN – platných i přehled již neplatných s uvedením jejich případných náhrad.

Klampiarske práce stavebné. Navrhování klempířských konstrukcí. Vzorové řešení římsového žlabu je graficky zpracováno ve všech verzích norem pro klempířské konstrukce od roku.

Typ výsledku, Odborná kniha. Utajení, není předmětem státního či obchodního tajemství. Organizační jednotka, Vysoká . Dobrý den, obvykle si beru na čtení a dobré usnutí komiks, občas nějaký ten odborný článek, knžku. V níže uvedených článcích najdete také základní informace k orientačním cenám, za které se jednotlivé klempířské prvky vyrábějí a montují.

Klempířské práce jsou významnou součástí staveb. Kolektiv autorů, mezi které patří pracovníci Atelieru DEK, v textu normy na výše uvedené poznatky reaguje. Krytí vystupující části fasád. Při praktickém ověřování jednotlivých . Přibližná hmotnost zděře včetně trnu při použití ocelových pásů průřezu d. Normu považovat za nadřazenou. Kurz vychází primárně z požadavků technických norem.

Soubor norem Tesařské a klempířské práce stavební. SN EN 9- Zinek a slitiny zinku . Zbývající oplechování je tvořeno pomocí ocelového žárově pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou polyesterem, tl.

Veškeré klempířské konstrukce je povinen si zhotovitel zaměřit na stavbě a před . Ležatá krycí plocha, tedy i parapet okna, se nad svislým povrchem stavební konstrukce ukončuje okapnicí. Okap je okraj střešní plochy, ze kterého za deště odpadává (odkapává) voda stékající z plochy střechy. Voda zde může být zachytávána do okapových žlabů a odváděna pomocí okapových svodů.

Jiným řešením odvodu vody bývaly chrliče. V zimním období se na okapu mohou tvořit rampouchy. Pokud není zajištěn odvod . Mezi klempířské konstrukce patří: 1. Konstrukce pro odvodnění střech. Ostatní konstrukce (např. sněhové zachytače apod.).

Příčné spoje: a – jednoduchá . Pomocná stavební výroba. Truhlářské práce stavební. Sklenářské práce stavební. Okna a dveře – Průvzdušnost – Klasifikace.

Požární bezpečnost staveb. SPOLEČNÉ – Požadavkové a návrhové normy. Dveře, okna, lehké obvodové pláště, mříže a okenice – Odolnost proti vloupání – požadavky a klasifikace.

Výpis použitých norem – seznam vybraných norem. Poruchou objektu, stavební konstrukce nebo prvku se rozumí každá změna proti původnímu stavu, které zhoršuje .