Asfaltový pás proti radonu

Pás DEKBIT AL Slze natavovat plamenem na podklad opatřený nátěrem (např. DEKPRIMER) nebo na . Protiradonové pásy jsou určené k izolaci proti vlhkosti a radonu. Pásy zabraňují průniku radonu (plynu) do ovzduší uvnitř objektu většinou z podloží na kterém stojí stavba.

Oxidované asfaltové pásy Bitagit Al mineral jsou hydroizolace z oxidovaného asfaltu určená do povlakových hydroizolací spodní stavby jako izolace proti radonu. Dostupnost: nyní na dotaz.

Apr To většinou splňují asfaltové pásy s hliníkovou vložkou, jsou však málo pevné, proto se kombinují s pevnějšími pásy a pokládají se ve dvou vrstvách. ASFALTOVÉ HYDROIZOLAČNÍ PÁSY CHRÁNÍ BUDOVY PROTI RADONU. Vdechování radonu nebo jeho produktů má negativní vliv na lidský organismus. Pás je vhodný pro běžné izolace základových desek, pozemní stavitelství tlakové vodě a ochradě proti radonu. Orientačně pro nepodsklepené objekty s pobytovými místnostmi nad terénem s hodnotou výměny vzduchu h-1.

Na ochranu proti radonu postačí jeden asfaltový pás Elastocene v tloušťce mm. Z technologických důvodů se provede tato izolace kolem celého suterénu, nikoliv jen v místě pobytových místností. Obecné zásady provádění protiradonové izolace.

Konkrétní podoba izolační soustavy závisí na postupu realizace podzemí. Dehtochema Bitalbit AL Sasfaltový pás. Ochrana staveb proti radonu z podloží.

Pás je možné použít jako protiradonovou bariéru. Postačí hydroizolace jednovrstvá, tedy jedním asfaltovým hydroizolačním pásem, doporučuje se použít asfaltový hydroizolační pás s větší pevností. Za měsíc máme začít stavět a ještě nemáme vyřešenou izolaci proti střednímu radonu. Což je prý nejlepší aktivní ochrana proti radonu. Radonový index pozemku . Myslíte, že by stačila použít obyčejná IPA (oxydovaný asfaltový pás )? Někde se člověk dočte, že musí být prodiradonová izolace, někteří používají klasicky IPU.

Pokud chcete řešit hydroizolaci spolu se středním radonem, tak použijte modifikovaný asfaltový pás. Zabezpečuje nepropustnost vodních par, což ho předurčuje k izolaci částí střech, zejména v kombinaci částí střech, zejména v kombinaci s dalšími pásy za účelem parotěsné zábrany. Dále se používá samostatně ve vnitřních částech staveb, kde ho lze použít jao zábranu proti radonu. Pásy se zpracovávají natavováním . Izolace proti vodě, radonu a zemní vlhkosti. Hydroizolace spodních staveb.

Izolace podlahy, základové desky, domu, sklepa.

Asfaltové a modifikované asfaltové izolační pásy.