Asfaltový pás pod zdivo

Před zděním vnitřního nosného a obvodového zdiva se nejprve na základovou desku natírá asfaltový penetrační nátěr a taví hydroizolační asfaltový pás a pokud je potřeba tak s protiradonovou ochranou. Ale z důvodů vysoce pravděpodobného poškození hydroizolace během celé stavby se pásy prozatím taví pouze pod. Kvalitní stavební materiály pro střechy, fasády a izolace od největšího prodejce stavebních materiálů v ČR. Hydroizolační asfaltový pás.

Oxidovaný asfaltový pás. Asfaltový natavitelný pás z oxidovaného asfaltu tloušťky mm.

Nosná vložka ze skelné rohože. Vrchní strana je opatřena minerálním posypem, spodní strana je opatřena lehce tavitelnou fólií. Pás je vyroben v Rusku . Tento nátěr slouží k penetraci suchých a očištěných podkladů pod asfaltové hydroizolace.

Nátěr má po odpaření rozpouštědla dobrou přilnavost ke všem stavebním podkladům (betonu, kovu, zdivu apod.). Vniká až mm hluboko do podkladu a zajišťuje pevné spojení s dalšími izolačními . Chcem pouzit na zaizolovanie pivnice vas vyrobok sklodek mineral standard. Na betonovu platnu pod pivnicou natriem asfaltovu penetraciu.

Natavit potom spominany asfaltovy pas. No a teraz to podstatne. Treba potom ten pas este ochranit geotextiliou?

Hydorizolace však nechrání stavbu jen před vlhkostí, ale i před radonem, což je škodlivý plyn uvolňující se z podloží pod domem. Silikátový podklad (beton, zdivo ), na který se asfaltový pás natavuje, musí být rovný, suchý, bez nečistot, prachu, ostrých předmětů, hrubých částic, mastnoty a vápenného . Dobrý večer, já bych volil klasiku – asfaltový pás pod obvodové zdivo a zbytek izolace dolepit před prováděním podlah. Při pokládání izolace pod nosné zdivo počítat s dostatečným přesahem pro natavení – min 10cm.

Tento přesah je potřeba dobře chránit před poškozením a znečištěním. Dalším krokem je položení hydroizolace- asfaltových pásů pod obvodové zdivo , abychom mohli začít zdít. Asfaltové pásy se navařují na suchý beton natřený penetračním asfaltovým lakem pomocí ručního hořáku.

Na ostatní místa zatím hydroizolaci nepokládáme, aby nedošlo při hrubé stavbě domu k jejímu poškození. Jemnozrnný minerální posyp. Asfaltová vrstva nad nosnou vložkou: Směs oxidovaného asfaltu s minerálními plnivy v celkové tloušťce min.

Podrobný návod na zhotovení a kladení hydroizolací spodních staveb z asfaltových pásů. Chtěl bych upozornit na přípa který jsem zmínil v článku Odvodnění podzemních částí budov I: Kdy je potřeba provádět drenáž? Pokud se současně s hydroizolací základů a základové desky tedy provádí i protiradonové opatření, musejí se k tomuto použít ty správné izolační pásy, většinou se jedná o asfaltové pásy s vestavěnou hliníkovou vložkou a tyto se pak kombinují ještě s dalším vhodným asfaltovým pásem. V této fázi budeme izolovat pouze plochu pod obvodovým zdivem a pod nosnou příčkou.

Izolace IPA je z oxidovaného asfaltu s bodem měknutí cca až 100°C.

Bod tání je vždy o až 15°C vyšší. Pokud by to byl asfaltový pás z modifikovaného asfaltu, je bod měknutí je cca o 20°C vyšší. Vybíráte si vhodnou skladbu hydroizolace z asfaltového pásu a nevíte, který materiál si vybrat?

Na našem trhu lze zakoupit asfaltové pásy s asfaltem oxidovaným, SBS modifikovaným a APP modifikovaným. Rozdíl mezi jednotlivými. Pokud se ve stavbě (např. při izolaci pod zdivem ) použil asfaltový pás , . PVC fólií nedoporučuje napojení těchto fólií na asfaltové izolace.

V případě aplikace samolepicího. Použití: Základy – pás pod zdivo. Stropy sklepů – pás pod zdivo. Vnější strany sklepů – izolace. Podlahy sklepů – izolace.

Balkóny, terasy, garáže, ploché střechy – spodní (podkladní) vrstva. Vlhké prostory – podlahy, stěny. Sklepy – zimní izolace stropů. Pod zdivo jsem dával vrstvy modifikovaných hydroizolačních pásů (Bitumax GG ) a nyní je potřebuji udělat v celém domě. Zde může vyjít potřeba položení pásů ve dvou vrstvách, nebo použití speciálního asfaltového pásu nebo fólie s příslušným atestem na radon a doplněním o další opatření . Technologie upevňování asfaltových pásů o Nalepení do horkého asfaltu.

Dobrý den , měl bych dotaz na způsob izolace základové desky. Má představa je dát nějaký modifikovaný asfaltový pás na spodek a nahoru pak dát např. Radonové riziko mám nízké.

Nyní ale nevím , zda se pod zdivo dávají také tyto vrstvy. Dle realizační firmy se prý pod zdivo.