Asfaltový pás na bednění

Dobrý den , máme návrh na opravu krytiny na nástavbě školy , kde jsou cementovláknité tvarovky položené na bednění. Budou odstraněny a na bednění bude mechanicky přikotven asf. Pod bedněním by měla být vzduchová mezera a budou použity větrací . Pokud je stávající asfaltový pás ve špatném stavu , tak ho sudejte.

Parabit V, podkladní pás Paraelast G S, vrchní Paraelast PV S) , 2 . R13) a první hydroizolační pás připevnit vhodnými kotvami (např. vruty do dřeva společně s plochou plechovou podložkou).

Musíme tedy nejprve na bednění připevnit ochranný podkladní asfaltový pás s označením V1 který se na dřevěný podklad volně položí a přikotví hřebíky s velkou hlavou, bez . IKO nabízí různé typy podkladních pásů : asfaltové podkladní pásy pod šindele slouží jako dodatečná pojistná hydraizolace proti zatečení (vodě) do střešního bednění. IKO doporučuje instalovat pojistnou hydroizolaci pod šindele pro všechny sklony střech: Úkolem pojistné hydroizolace je předevšíChránit otevřenou . Jestliže provádíte krytinu na dřevěném bednění , je odpověď oproti jiným, kompaktním podkladům jednoznačná: Fólie se musí klást kolmo na prkna bednění. Jde o opatření, které zajistí, že nebude jeden pruh fólie kotven do jednoho prkna bednění. Asfaltové pásy se pokládají na souvislý rovný, suchý a čistý podklad.

Nosným podkladem je nejčastěji beton, který je třeba vždy penetrovat asfaltovým penetračním lakem. Na dřevěné bednění z požárního hlediska nelze pásy natavovat přímo, proto se používají pod natavovanou skladbu celoplošně přibité.

Na dřevěném bednění je nutné položit pod parozábranou nebo pod první hydroizolač- ní vrstvou vhodnou separační vrstvu (například pod parozábranou z asfaltových pásů se používá nejčastěji asfaltový pásV13). Tato separační vrstva tvoří i vrstvu vyrovnávací a chrá- ní hořlavé bednění před plamenem hořáku při . Kvalitní stavební materiály pro střechy, fasády a izolace od největšího prodejce stavebních materiálů v ČR. Pás TOPDEK SBS pás se používá na bednění , kde prvky bednění (palubky, desky) spolupůsobí ve spáře perem a drážkou. Není vhodný na podklad z prken nebo desek s rovnými hranami.

Samolepicí asfaltový pás se . Pojistné hydroizolace jsou stanoveny jako přídavná opatření u střešních krytin z tašek nebo břidlice, asfaltových šindelů, cementovláknových desek a plechových krytin. Ty jsou podle svých vlastností pokládány na krokve, bednění nebo na vrstvy tepelné izolace. Rozlišujeme mezi lepenými a překrytými pojistnými . Asfaltový pás Guttabit Rse zpracovávají volným položením na podklad (např. přibitím k bednění ). Za pomoci mechanického kotvení se asfaltové pásy přibíjí talířovými nebo teleskopickými kotvami.

Podélné a příčné spoje se řeší volným přeložením. Pochůzná jednoplášťová plochá střecha – terasa, dlažba do betonu (D1s) skladba se samolepicími modifikovanými pásy. Doporučují se provádět přesahy alespoň cm.

ELASTODEK SPECIAL DEKOR vrchní natavitelný modifikovaný asfaltový pás. SKLODEK SPECIAL MINERAL kotvený spodní modifikovaný asfaltový pás. Dřevěné bednění : Natavení asfaltových pásů Pascal na dřevěné bednění nebo OSB desky není připuštěno!

Trapézový plech: Pokud bude pás aplikován natavením na vlny trapézového plechu, je-li plech k takovéto aplikaci vhodný ( povrchovou úpravou, mate- riálem plechu apod. ), je nutné, aby byly horní vlny plechu čisté,. Použití: Podkladní elastoplastomerický pás ROLLBASE POLYESTER-V je vhodný na všechny druhy střech se dřevěným záklopem. Provádění parotěsné zábrany nebo podkladní vyrovnávací vrstvy na dřevěných nebo betonových podkladech pro následné natavení asfaltového hydroizolačního pásu např. Bauder TOP TS NSK Asfaltový SBS modifikovaný nedifúzní podkladní pás se samolepícími spoji určeny k pokládce na dřevěné bednění. Je vhodným podkladním pásem pro např.

Na rovný a suchý podklad (celoplošné bednění z prken, OSB desek nebo překližky) se pokládá v jedné vrstvě vhodný podkladní asfaltový pás s nenasákavou nosnou vložkou. Pokládají se rovnoběžně s okapem, s vodorovným překrytím min. Důkladně napnuté pásy upevňujeme .